ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านผู้ใหญ่เด็ง-บ้านนายวาริ ยามา หมู่ที่ 4
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565