ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หมู่ที่ 5 ขนาดยาว 392.00 ม.สูง 3.20 ม พร้อมกำแพงกันดิน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565