ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนสี่แยก คสล.สายวัดสุนทรวารี-หน้าวัดสุนทรวารี (ม.2) พร้อมปรังปรุงรางระบายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564