ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับถนนสี่แยก คสล.สายวัดสุนทรวารี-หน้าวัดสุนทรวารี (ม.2) พร้อมปรังปรุงรางระบายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2564