ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บางโกระ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2564