ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2563