ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายงานสรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา (ฉบับที่1)พ.ศ.2558
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2562