ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ คำสั่ง อบต.บางโกระ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและแก้ไขยกเลิก ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มกราคม. 2560