กิจกรรม : โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลบางโกระ ปี พ.ศ.2565


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กศน หมู่ที่ 1 ตำบลบางโกระ  ได้ดำเนินการโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลบางโกระ ปี พ.ศ.2565 โดยมี พัฒนาตำบลบางโกระ ปลัดตำบลบางโกระ ร่วมกับ   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บางโกระ ร่วมดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมระดับตำบล โดยรับฟัง รับทราบปัญหา ความต้องการ ผ่านการใช้แผนพัฒนาตำบลเป็นเครื่องมือ ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ และจะมีการนำโครงการที่ได้จากการประชาคมประสานไปยังแผนอำเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 78 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**