กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2564รายละเอียด :
    

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2564  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

ในการนี้ นางภิรมย์  สิตตะหิรัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  ระบุในที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นการยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น โดยการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ครอบคลุมตามหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ ต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564    อ่าน 178 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**