กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2563
รายละเอียด :
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีวาระการประชุม การพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร่สวนตำบลบางโกระฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 และแจ้งเรื่องเพื่อทราบ คือการรายงานผลการประเมินึุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใ่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผู้บริหารได้กำชับให้ปีงบประมาณ 2563 ที่กำลังจัดทำอยู่ ให้ผลการประเมินมีคะแนนที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามคำสั่งที่ 102/2563 สั่ง ณวันที่  17 เมษายน 2563 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563    อ่าน 271 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**